Inapoi sus

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Szanowni Państwo

Waszą prywatność otaczamy szczególnym szacunkiem i troską. W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO. Poniżej zamieszczamy Politykę Prywatności i Politykę przetwarzania danych osobowych w P.H.U.P. METAL-PLAST Sp .z o.o., Sp. K.. Znajdą w nich Państwo informacje w jakim celu zbierane są dane osobowe, jakie obowiązki spoczywają na Administratorach danych, jakie są Państwa uprawnienia.

 

Politykę przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U.P. METAL-PLAST Sp .z o.o., Sp. K., Ciernie 157 B, 58-160 Świebodzice (dalej Metal-Plast), tel.: + 48 74 666 58 00, email: poczta@metal-plast.pl

Cele przetwarzania

2. Metal-Plast przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, w tym również w celu wykonania usług, sprzedaży produktów, dostaw, realizacji płatności, obsługi Klienta.

3. Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy do następujących celów:

a) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w tym zapewnienia poprawnej jakości usług i dostaw przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia,

b) Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt c Rozporządzenia, np.: − wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, − udzielanie odpowiedzi na reklamacje,

c) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

d) Ustalenia ochrony praw Metal-Plast i dochodzenia roszczeń, w szczególności dochodzenie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

e) Weryfikacji wiarygodności płatniczej,

f) Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód,

g) Rekrutacja pracowników

Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.

Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

4. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Waszych danych osobowych nie udostępniamy w żadnym celu nie związanym ściśle z prowadzoną przez nas działalnością i oferowanymi przez nas usługami i produktami. Podmioty trzecie nie uzyskują od nas Państwa danych za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa i wymogi związane z realizacją świadczonych dla Państwa usług i sprzedażą produktów. Ponadto, w celu realizacji zamówień, które zostały u nas złożone możemy udostępnić Państwa dane podmiotom z którymi współpracujemy w zakresie niezbędnym do realizacji umów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: − prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia, − prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia, − prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, − prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, − prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, − prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Metal-Plast Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. do dnia 25 maja 2018 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych, a po tej dacie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Metal-Plast podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez Metal-Plast wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych oraz obowiązków wynikających z umowy, a następnie nie dłużej niż czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe) i przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Informacja o plikach cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych. Możecie Państwo zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez naszą stronę lub przez jakikolwiek inny serwis www, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy metody zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach:

  • Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  • Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  • Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.