Inapoi sus

AUTORIZAȚII

Arată tabelul

Avem autorizația sub forma Hotărârii Mareșalului Voievodatului Silezia Inferioară pentru prelucrarea și colectarea deșeurilor cu următoarele coduri:

Tabelul nr. 1. Deșeuri destinate prelucrării

No. Codul deșeu Tip deșeu
1 07 02 13 deșeuri de materiale sintetice
2 07 02 80 deșeuri din industria de cauciuc și producția de cauciuc
3 07 02 99

alte deșeuri nespecificate

4 12 01 05

deșeuri de la strunjirea și netezirea materialelor sintetice

5 12 01 99

alte deșeuri nespecificate

6 15 01 02

ambalaje din materiale sintetice

7 16 01 19

materiale sintetice

8 17 02 03

materiale sintetice

9 17 09 04

deșeuri mixte de construcții, renovări și dezmembrări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

10 19 12 04 materiale sintetice și cauciuc

11 20 01 39

materiale sintetice

12 20 03 99

deșeuri municipale nespecificate în alte subgrupe

Tabelul nr. 2. Deșeuri destinate colectării

No. Codul deșeu Tip deșeu
1 07 02 13 deșeuri de materiale sintetice
2 07 02 80 deșeuri din industria de cauciuc și producția de cauciuc
3 07 02 99

alte deșeuri nespecificate

4 12 01 05

deșeuri de la ștanțarea și netezirea materialelor sintetice

5 12 01 99

alte deșeuri nespecificate

6 15 01 01

ambalaje din hârtie și carton

7 15 01 02

ambalaje din materiale sintetice

8 15 01 03

ambalaje din lemn

9 16 01 19

materiale sintetice

10 17 02 03

materiale sintetice

11 17 09 04

deșeuri mixte de construcții, renovări și dezmembrări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

12 19 12 04 materiale sintetice și cauciuc

13 20 01 39

materiale sintetice